Wat doen wij?

Het bewonersplatform laat zien dat de G-Buurt wil participeren op uitvoeringsniveau. Het geeft ruimte voor buurt breed overleg en maakt afstemming met de bewoners mogelijk. 
Ook dient het als klankbordgroep voor de uitvoering van het buurtplan. Het bepaalt prioriteiten en doelen.  

Wil jij aansluiten bij een van de vergaderingen, mail dan naar kerngroepg.buurt@gmail.com   

Wil je meer informatie, lees dan het plan en wat wij in de planning hebben staan.