Handhaving

In de G buurt is er veel behoefte aan handhaving, omdat de wijk tal van problemen kent. De inventarisatie van dit aandachtgebied is opgesteld aan de hand van de verschillende situaties die om aandacht vragen. Omdat dit aandachtsgebied er één is die door de gemeente aangepakt zal worden zijn er weinig activiteiten uit voorgekomen die bewoners zelf kunnen uitvoeren. Handhaving is niet alleen iets van de gemeente. Als bewoners of bezoekers aan de wijk, zich aan de wet en regelgeving zouden houden, zou er geen handhaving nodig zijn. Het is daarom zaak, dat er inspanning verricht wordt om meer bewustwording bij bewoners en bezoeken in de wijk te creëren. Met z’n allen kunnen wij dan meer genieten van een schone en veilige omgeving, waar het naleven van wet en regelgeving meer regel dan uitzondering is.
fietsen winkelcentrum
Dialoog snodders in de wijk.
schoon en groen
Project leef Veilig en Schoon in Geldershoofd en Gravestein.
grofvuil
Toezicht en handhaving van grof-en huisvuil in de wijken
ganzenhoef
Veiligheid in gouden leeuw en groenhoven.
fietsen ganzenhoef
Handhaving in Geerdinkhof