Schoon & Heel

De huidige situatie kenmerkt zich door grote verschillen binnen de 14 wijken in de G-buurt. In het algemeen is men tevreden over de wijze waarop het afval wordt opgehaald. Ook is er waardering voor het MORA meldpunt. Beter kan de terugkoppeling, deze worden veelvuldig afgedaan met de tekst: “doorgegeven aan de uitvoerende dienst” i.p.v. afsluiten met vermelding van de uitgevoerde actie. Hinderlijk is dat veel vuilniszakken niet passen in de opening van de containers. Aandacht wordt gevraagd voor: afvalscheiding, grofvuil plaatsing op niet ophaaldagen, ratten, mieren‐en muizenplaag, afvalcontainers capaciteit, papierbakken met deksel, een buffer voor grofvuil, onderhoud kinderspeelplaatsen, bestrating en off-line camera registratie. Enkele wijken vragen beter onderhoud openbaar groen. Bijvoorbeeld: nu maait de ene partij het grasveld en laat het gras bij obstakels (randen, palen e.d.) ongemoeid.

Lange plukken gras blijven weken staan en wachten op de afronding van de maaibeurt. Elke wijk heeft zijn eigen charme en cultuur. De oplossing voor de knelpunten zijn vaak wijk gebonden. Flats vragen een andere benadering dan laagbouw en bewoners van sociale huurwoningen hebben andere prioriteiten dan die van koopwoningen. Door een deel van het huidige wijkbudget beschikbaar te stellen aan de bewonersvertegenwoordiging kunnen wijkgerichte (aanvullende) diensten worden gekocht. De door ons geïnventariseerde knelpunten zijn het uitgangspunt. De bewoners geven de oplossingsrichting aan. Met de diensten leveranciers wordt onderzocht welke oplossingen haalbaar zijn in het kader van participatie.

Aan de bewoners wordt de oplossing in een buurtbijeenkomst voorgelegd. De bewonerskernkroep kiest de oplossing. De gekozen oplossing wordt buurt breed aangekondigd en op termijn uitgevoerd. Om de bewoners bewust om te laten gaan met de afvalproblematiek is inschakeling van de jeugd noodzakelijk. Op de basisscholen moet er een “Week van het Afval“ programma komen met: voorlichting, eigen container vullen en opbrengst verkopen, bezoek afvalpunt en AEB en adoptie containerplaatsen (per klas/nivo) enz. Het informatiebord bij de containerplaats geeft info over ophaaltijden, tel.nummers, adoptiegroep, ambassadeur, inzamelgegevens, hergebruik enz.
grofvuil
Gemeente Amsterdam
vuilnis
Afval
voorjaar
Groen en straatmeubilair
voorblad
Algemeen