Eenzaamheid

Doelstelling: In 2022 zal in de G buurt het percentage van zeer eenzame ouders flink toenemen.
Actuele situatie:
In G buurt is het percentage ernstig eenzame ouders op dit moment 23%. Dit is heel hoog.
Verder zijn ouderen van 75 + vaak ernstig eenzaam doordat op hogere leeftijd de kans groter is dat een partner overlijdt. In de Goudenleeuw en Groenhoven is er een hoge vergrijzing en eenzaamheid is hier groot. In de flats Geldershoofd en Gravestein zie je een tendens dat armoede hand in hand gaat met eenzaamheid.

Binnen de wijk is er sprake van veel eenoudergezinnen. Door onder andere armoede kunnen mensen zich weinig veroorloven, waardoor zij ook in een isolement geraken en zodoende eenzaam worden. Een andere belangrijke factor is dat de senioren bewoner al jaren in de wijk woont en dat kinderen uit huis zijn. Doordat het in Amsterdam moeilijk is om woningen in de wijk en rond Zuidoost te vinden voor de jongere generatie, komt het voor dat kinderen buiten Amsterdam komen te wonen. Dit verstoort een intensief contact met de ouders en dit draagt niet bij tot goede gezinsverbanden of activiteiten.
Sommige wijken in de G buurt lopen vooruit als het gaat om het organiseren van activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan.

In 2017 is door diverse bewoners het Stadsdorp Geerdinkhof opgericht. Dit naar voorbeeld van andere stadsdorpen in en om Amsterdam. Bewoners zorgen samen voor sociale cohesie en activiteiten die het bijvoorbeeld voor ouderen mogelijk maken om lang in de wijk te blijven wonen. Mensen die eenzaam waren kunnen door het Stadsdorp op een prettige manier weer deelnemen aan sociale activiteiten. Het verhoogt de betrokkenheid en de participatie van de bewoners van Geerdinkhof en het haalt diverse mensen uit een isolement.
Verder wonen er in de G buurt veel verschillende culturen. Door onvoldoende integratie van deze doelgroepen, zorgt dit ook voor een zekere mate van isolement en eenzaamheid. Dit verschijnsel zien wij vaker onder etnische minderheden.
buurwerkkamer
Ritmisch bewegen met senioren.
markt
Wandelen in de wijk
marr1
Groepsactiviteiten voor senioren
moestuin
Workshop gezondheid en wellness
kinderboerderij
Soulfulness activiteiten voor senioren
rotonde
Conversatie cursus Nederlands voor Latino’s
voorjaar
Conversatie cursus Nederlands voor Engelsprekenden.
mannen
Lekker socializen met elkaar in Geerdinkhof
party
Burendag