Sociale Cohesie

Het versterken van de sociale cohesie in de G buurt
De actieve participatie in de verschillende wijken in de G buurt is laag. Het is een behoorlijke uitdaging om bewoners te betrekken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners. In de praktijk blijkt dat steeds de zelfde bewoners de verschillende activiteiten bezoeken. Ook is het bundelen van bewoners om samen te werken of samen na te denken over ontwikkelingen in de wijk een probleem.


Wat is nodig in de G buurt in 2019:
Doelstelling: Een breder bereik van bewoners in de wijk door inzet van radio, tv en sociale mediakanalen met als doel het bieden van meer voorlichting en educatie, het stimuleren van de maatschappelijke participatie, het tegengaan van eenzaamheid en het bundelen van krachten.
radio kids
G buurt Media kanaal (radio )
hcc
Het stimuleren, begeleiden en helpen realiseren van actieve bewonersorganisaties in alle wijken van de G-buurt.
voorblad
Wijk Dialoog, gericht op een betere samenleving.
handhaving
Buurt Buddy in de wijk/flat
markt
Bewoners schrijven hun levensverhaal
radio kids
Was muziek en zang er niet..