Buurtbudget G-buurt

In het Buurtplan 2019 G buurt Zuidoost zijn 11 aandachtsgebieden uitgewerkt. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar gesteld van 250.000,00. Onder het kopje Buurtplan zijn de aandachtsgebieden te vinden. Per aandachts-gebied zijn activiteiten beschreven. Voor lezen van deze beschrijving klik u op het aandachtsgebied.

Deze activiteiten zijn samen met de buurt ontwikkeld en afgestemd en zijn een aanvulling op het gebiedsplan 2019 van Bijlmer Oost. 

De inbreng van de bewoners is zo veel mogelijk meegenomen in dit Buurtplan. In het buurtplan zijn ook aandachts-punten genoemd. De bedoeling hiervan is dat deze op gemeentelijk niveau worden opgepakt. De uitvoering wordt echter wel in co-creatie gerealiseerd.