Drugsproblematiek

De flat Geldershoofd en Gravestein zijn sinds kort aangemerkt als ontwikkelbuurt. De drugsproblematiek vormt een groot probleem binnen ,deze 2 flats. Er zijn veel bewoners die door maatschappelijke organisaties in deze in 2 flats zijn gehuisvest. Dit zorgt voor veel overlast in en rond de flats. De hygiëne en vervuiling van de flats is aan de orde de dag. Dit geeft bewoners en bezoekers een onveilig gevoel en het woongenot is laag. Gebruikers die in de flat wonen hebben vaak bezoek, wat ook voor veel overlast zorgt. Door dit soort excessen komt het voor dat de politie vaker binnen deze flats moet optreden. De woningbouw heeft geen adequaat antwoord op de drugproblematiek. Het blijft slechts bij het vormen van dossiers van overlastgevers, maar van een effectieve resultaat gerichte aanpak is geen sprake.
kinderboerderij
Het opzetten van een Multi Disciplinair Wijkteam van hulpverleners in de Flat Geldershoofd huisvesten.
mannen
Drugsvoorlichting in de wijk
buurwerkkamer
Laagdrempelige hulp voor drugsgebruikers en risico groepen.