Wonen & Huisvesting

Mede door toedoen van commerciële beleggers is er sprake van explosieve huurstijgingen in het stadsdeel Zuidoost. De activiteiten van deze beleggers leiden tot verdringing bij de verdeling van de beschikbare woningen. De nog beschikbare woningen worden verhuurd voor abnormaal hoge huren. Huursommen van € 1500 a € 2500 per maand zijn min of meer normaal geworden voor een eenvoudige 2 kamer woning of studio. De particuliere beleggers hebben woningen opgekocht en richtten zich niet op de bewoners van Zuidoost, maar op expats, yuppen en mensen die deze bedragen kunnen betalen. De jaarlijkse huurstijgingen in het vrije sector segment zijn explosief! ( € 60 á 100 euro per jaar).

De woningcorporaties hebben evenmin een geschikt aanbod in de vrije sector; ook hier hebben de bewoners van Zuidoost te maken met jaarlijkse huurstijgingen. De druk op het inkomen wordt hierdoor ongekend hoog en dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de huurder, bijvoorbeeld verlies van de woning, armoede en meer. Anno december 2018 liggen er andere gevaren op de loer, waardoor huurders van sociale huurwoningen in nog grotere problemen kunnen geraken. De situatie van de flats Geldershoofd en Gravestein, waarvan er ‘ideeën’ zijn om deze flats te renoveren, hangen als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de huidige huurders. Als deze ideeën plannen worden, dan betekent dit, een groot verlies van sociale huurwoningen. Een ander gevolg is dat een groot aantal huurders uit hun sociale omgeving gehaald worden met grote kans dat zij moeten verkassen naar andere wijken en/of gemeenten met beschikbare sociale huurwoningen. Een ander punt van zorg betreft de doelgroep jongvolwassenen die geboren en getogen zijn in Amsterdam Zuidoost.

Op volwassen leeftijd komen zij heel moeilijk aan een eigen woning binnen Zuidoost vanwege de extreem lange wachttijden voor toewijzing van en sociale huurwoning. Het gevolg is dat jong volwassenen vaak in de randstad gemeenten terechtkomen en ouders hier achterlaten in Amsterdam Zuidoost. Er zijn veel seniorenburgers in Zuidoost die mantelzorg nodig hebben en geen direct gebruik kunnen maken van de hulp van hun kinderen, omdat die buiten Amsterdam wonen. Deze kinderen worden forenzen, omdat ze op en neer moeten reizen om bij te dragen aan de zorg van hun ouders. Hier moet er een oplossing voor komen. Ouders en kinderen moeten zo veel als mogelijk bij elkaar in de buurt gehouden worden. Jong volwassenen worden ook op een andere manier getroffen. Mede vanwege een te kort aan starters woningen, blijven jongeren (23+) tegen hun zin in, langer bij hun ouders wonen.
Er zijn in dit opzicht veel schrijnende gevallen. Er zijn gevallen bekend meerdere generaties onder één dak wonen.
Ooit bestond er bij nieuwbouwprojecten een regeling dat bewoners van Amsterdam Zuidoost voorrang kregen op het aanbod van woningen in Zuidoost. Dit is nu niet meer het geval. Een ander probleem dat ook veelvuldig voorkomt is het onderverhuren van de hele woning of een deel aan derden. Het onderverhuren geschiedt in sommige gevallen ook aan een heel gezin die slechts gebruik kan maken van één kamer in de woning. Ouder en kind leven dan onder zeer schrijnende omstandigheden welke weer zijn invloed heeft op het welbevinden van de kinderen en ouder. Een nadeel is dat van onderhuurders vaak een lage betrokkenheid is voor hun woon en leefomgeving. Het gaat hen slechts om het hebben van een onderdak. Er zijn vele vormen van onderhuur. Zo blijkt er sprake te zijn Bed and breakfast onderhuur, waarbij de huurders s’morgens vroeg weer op straat staan en samenscholen in het winkel centrum. De vraag is: Wat kan het stadsdeel Amsterdam Zuidoost doen tegen het fenomeen onderhuur is al haar facetten en ook tegen het fenomeen thuislozen/onderhuurders. Vooral deze groep die een economische binding hebben met Amsterdam Zuidoost
flat gliphoeve
voorlichtingsbijeenkomst over wonen
rotonde
Deskundigheids bevordering voor bewonerscommissies en actieve bewoners.