Stichting Democratisering G-buurt Amsterdam ZO

De stichting beheert het budget dat de gemeente Amsterdam beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het buurtplan. De stichting voert de boekhouding en geeft periodiek openheid van zaken aan bv. de Gemeente Amsterdam en de kascommissie van het buurtplatform. Ook voert zij, door de kerngroep goedgekeurde betalingen, uit t.b.v. de uitvoering van het buurtplan. De stichting beheert en controleert de goedgekeurde begrotingen voor de uitvoering van de activiteiten uit het buurtplan.


De stichting is in samenspraak met het Team democratisering van de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.