Waarom Buurtplan G-buurt?

Buurtplan 2019 G buurt Amsterdam Zuidoost:
Het buurtplan G buurt Zuidoost is samengesteld door leden van de kerngroep van de G buurt Zuidoost. De totstandkoming van dit buurtplan is mogelijk geweest door een grote groep actieve bewoners die gehoor hebben gegeven aan de oproep van het stadsdeel Zuidoost om te helpen meedenken over de G-buurt.
Op 12 september 2019 is dit prachtig initiatief ingang gezet en op deze dag zijn er door meer dan 210 bewoners 11 aandachtsgebieden geformuleerd waar aan gewerkt moet worden. Het bleef niet bij dit initiatief. Op deze dag werd ook het bewonersplatform G buurt geboren. Een bewonersplatform bestaande uit 23 leden heeft te kennen gegeven verder te willen bijdragen aan het ontwikkelen van de G buurt.
Op 17 oktober 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Bewonersplatform G buurt. Tijdens deze bijeenkomst mochten alle aanwezigen getuige zijn van de geboorte van de kerngroep G buurt. 4 bewoners gaven zich op om deze taak op zich te nemen.
Er is hard gewerkt om tot dit eindproduct te komen. Onze insteek is geweest zo veel mogelijk bewoners en organisaties in de wijk te raadplegen. Het is belangrijk dat dit plan een breder draagvlak heeft van de bewoners in de G buurt.
In de korte tijd die wij hadden, is dit is dit aardig gelukt. Vele mensen hebben enthousiast interviews afgestaan en ook de tussentijdse bijeenkomsten die wij hadden waren vrij druk bezocht. Tot op het laatste moment kregen wij nog input van betrokken bewoners en organisaties.
Wij zijn dankbaar dat wij deze taak mochten uitvoeren en dienstbaar mogen zijn voor en in onze woonwijk. Onze dank gaat uit naar De heer Dirk de Jager en de heer Eddy Adusei, beide verantwoordelijk voor de G buurt. De ‘bottom up’ opdracht aan ons gegeven welke luidt, dat wij een plan van aanpak mogen maken voor de G buurt en dat deze door bewoners mag worden uitgevoerd getuigd van veel lef en vertrouwen in de bewoners van de G buurt. Dit gebaar is aan ons niet voorbij gegaan en wij hebben er met volle overtuiging op ingespeeld.
Grote dank gaat uit naar Mw. Enid Pieters, de gebiedsmakelaar van de G buurt. Zonder de onvermoeibare inzet van Enid zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. Haar doortastendheid om mensen op de been te krijgen om zodoende de verbinding te maken met de verschillende groepen die er wonen heeft geresulteerd in vele samenwerkingsverbanden. Verder dank aan alle bewoners die hun medewerking hebben verleend. Tot slot dank aan alle kerngroep leden voor de samenwerking en de onbaatzuchtige inzet: F. Vreugd A. Koster P. Anijs