Buurthuizen

De huidige situatie kenmerkt zich door grote verschillen binnen de 14 wijken in de G-buurt. Er zijn wijken met BuurtHuisWerkkamers, Buurt-huiskamers, buurthuizen en wijken zonder voorzieningen. In het algemeen kan worden gezegd dat de bestaande voorzieningen noodzakelijk zijn voor: sociale cohesie, vergaderingen/samenkomsten, gezelligheid enz. Op plaatsen waar deze voorziening niet aanwezig (of open ) is wordt uitgeweken naar woningen, horeca of de openbare ruimte.
Faciliteer per wijk een buurthuis (faciliteit) als centrale plek voor de bewonersvertegenwoordiging. Het buurthuis als centrale plaats voor het sociale leven in de wijk. Verdring de wijkhangplek door een actiecentrum met de mogelijkheid voor (betaald) werk, klusbemiddeling tussen bewoners onderling en wijkorganisaties en gemeentelijke ondersteuningsprogramma’s. Geef elke buurthuis/Stadsdorp een eigen budget voor wijkgerichte besteding.
De stappen die nodig zijn:
ganzenhoef
Per wijk de behoefte peilen van de bewoners
fietsen winkelcentrum
Beschikbaar stellen van de gewenste ruimten
buurwerkkamer
Het oprichten van of samenwerken met bewonersvertegenwoordigingen
palen
Het verstrekken van een budget per bewoners
vertegenwoordiging/
buurthuis om wijk gebonden uitgaven te faciliteren m.b.t. de 11 aandachtspunten..
flat gliphoeve
(Internet)agenda beheer voor de ruimte
vuilnis
Training beheerders
kinderboerderij
Instructie leden doelgroep voor gezamenlijk gebruik ontmoetingsruimte
rotonde
Verhuur/exploitatie ontmoetingsruimte
palen
Adoptieprojecten voor bewoners en buurthuisgebruikers van knelpunten in de wijk en extra financiële middelen voor de oplossing hiervoor.
mannen
Meten resultaat
voorblad
Offline camera registratie, (beelden achteraf op te vragen in geval van calamiteit/criminaliteit)