Armoede

‘Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist. Zolang armoede bestaat, is er geen echte vrijheid’ Nelson Mandela.
Nederland telt bijna 1.1 miljoen armen. Het aantal mensen dat langdurig arm is, blijft groeien. Daarnaast verdient een groeiende groep Nederlanders met een baan te weinig om rond te komen. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal zogeheten werkende armen in ons land met 60% gestegen. De mensen die gebruik maken van voedselbanken is verdubbeld. De bezuinigingen raken vooral de armen, vrouwen, kinderen, gehandicapten, ouderen en migranten. De G-buurt is een onderdeel van Bijlmer-Oost en is gebouwd in de jaren ’60 en ’70. Het gebied kende een strikte scheiding tussen de verschillende functies: wonen, werken, recreatie en verkeer.
Als gevolg van problemen rond het beheer van de flats en de openbare ruimte is begin jaren ’90 begonnen met de vernieuwing van de Bijlmermeer. Een groot deel van de oorspronkelijke flats is daarbij vervangen door eengezinswoningen en appartementen, vaak in de koopsector. Met de vernieuwing is de leefbaarheid in Bijlmer-Oost sterk verbeterd met uitzondering van een aantal flats waar het probleem van toen, de sociaal economisch zwakkere bewoners is verplaatst. G buurt Noord (de flats Geldershoofd en Gravestein) is een wijk waar de sociaal economische positie van bijna 50% van de bewoners nauwelijks veranderd is en waarbij veel huishoudens onder de armoede grens leven.
rotonde
Hulp achter de voordeur.
party
Op weg naar actieve participatie
buurtwerkkamer
Een meldpunt en signaleringsloket waar mensen laagdrempelig terecht kunnen.
voorblad
Voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de ontwikkelbuurt.