Arbeid&werk

Iedereen moet kijken wat men persoonlijk kan bijdragen om de situatie te verbeteren. Er is vooral begeleiding nodig voor werkzoekenden. In Zuidoost is veel aanbod van werk en er zijn ook veel werkzoekenden. Helaas is de match vaak niet goed. Beter kan het met het aantal stageplekken voor jongeren. Werkgevers zouden zich meer op hun omgeving mogen richten en oog hebben voor diversiteit. Er wordt veel gediscrimineerd, ook naar leeftijd. Jongeren krijgen wegens een klein vergrijp in hun jeugd geen VOG, zoals door werkgevers vaak gevraagd wordt.
In het algemeen heeft Zuid-oost een goede werkgelegenheid. Maar er is een mismatch tussen vraag en aanbod maar ook op het terrein van huisvesting en kinderzorg/opvang.
Voor jongeren die dreigen te ontsporen is een kombinatie van wonen/leren en werk een oplossing. Met een sociaal contract voor een jaar of wat kunnen ze zichzelf weer op de rails krijgen: eenvoudige (gemeenschappelijke) huisvesting, leertraject en betaalde stage in een bootcamp achtige omgeving is iets wat jongeren meestal goed aankunnen.
Voor de ouderen met een basisbehoeftenbudget en vereenzaamde ouderen kan de rol van informatiepunt-/zorg-/gids-/klusjes-/buurthuis-mens een oplossing zijn. Een betaalde dienst (aanvullend op de uitkering) die voor de samenleving veel (alleen maar?) winstpunten oplevert. Mismatch-opheffing door trainingstrajecten (max. ½ jaar)
Een generatie die gaat voor een positieve plaats in de samenleving. Zelfredzaam en niet “systeem afhankelijk”. Geen carrière aan de zelfkant van de maatschappij. Voor de ouderen is er weer een volwaardige en gewaardeerde plaats in de samenleving. Mismatch vermindering bij werkzoekenden
Voor de aanpak zijn verschillende acties geformuleerd.
hcc
Bootcamp
kids
Hulpouder
rotonde
Mismatch