Activiteit: 1.1.7. Complementaire begeleiding (bijles) van 4 tot 12 jaar. (Dit aanbod geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en Universitair onderwijs.)

Naast alle inspanningen van de basisschool om kinderen te versterken in hun leerontwikkeling zal de complementaire begeleiding in de vorm van bijles ingezet worden om achterstanden bij leerlingen weg te werken. Dit orgaan zal in nauwe samenwerking met scholen en ouders het kind begeleiden, zodat het kind weer op schema raakt binnen het regulier aanbod op school. In overleg met scholen kan een samenwerking worden aangegaan zodat uitwisseling van gegevens van zorg leerlingen binnen de toegestane kaders mogelijk is. Ouders zijn hierin de opdrachtgever en intermediair tussen school en het orgaan dat de complementaire begeleiding biedt. De begeleiding is gedurende de basisschool periode en de periode van voortgezet onderwijs en verder leertraject en wordt jaarlijks geëvalueerd.


Voor het basisonderwijs is er bijles voor de volgende groepen:

  • Kinderen die op A en B niveau functioneren die kunnen uitstromen naar HAVO, VWO of hoger.
  • Kinderen op C niveau
  • Kinderen op D en E niveau (zorgleerlingen)
    Te bereiken aantal leerlingen: 100 leerlingen in de G buurt in 2019.