Activiteit: 1.1.5. Peuter instuif ( kinderen van 1,5 – 4 jaar)

1 keer per week komen professionals, ouders met peuters bij elkaar in een kindvriendelijke ruimte. Er wordt gedanst en gezongen. Kinderen vermaken zich. Dansen stimuleert o.a. de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. Zingen ontwikkeld de spraak, de woordenschat en taalgebruik. Er zal met korte Energizers in spelvorm gewerkt worden met de doelgroep. Tellen, het alfabet en woorden staan centraal. Deelnemende ouders leren vaardigheden aan om het kind te leren vermaken en om quality time door te brengen met het kind.


Aantal bijeenkomst: 1 keer per week gedurende 45 minuten per keer.


Doelgroep: kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar.


Te bereiken aantal mensen: 40-60 kinderen in 2019.


Presentatie vorm: werken met klankkracht, spel en beweging.


Organisatie: Samenwerken met kinderopvangcentra, buurt initiatieven en overige organisaties. Minimaal 1 pedagogisch medewerker, ondersteund door ouders die per tour beurt mee doen. Rekening houdend met de kind-volwassene ratio en verklaring omtrent goed gedrag volwassenen die meedoen.