Activiteit 1.1.3. Voorziening: Het opzetten van een taalspeelhuis voor peuters en kleuters met een taalachterstand op de kinderboerderij of andere plek in de wijk.

Het Noplica taalspeelhuis is gemaakt om kinderen van o.a. nieuwkomers, peuters en kleuters met een taalachterstand Nederlands te leren. Het idee van het project is gebaseerd op recent onderzoek naar taalverwerving door spelen en bewegen te combineren.

Jonge kinderen zijn speels en nieuwsgierig en beschikken over een zeer korte spanningsboog.
Ze willen het liefst veel spelen en de hele wereld om zich heen ontdekken. Extra beweging zorgt ervoor dat kinderen minder ongeduldig zijn en een betere concentratie kunnen opbrengen. In het taalspeelhuis warden kinderen gestimuleerd te dansen, springen en rennen. Dit leidt tot een betere balans tussen lichaam en geest.

Uniek is dat games worden gebruikt om kinderen aan te sporen om te spelen in een huisje dat buiten op het schoolplein staat. Op deze manier kunnen kinderen spelend en bewegend leren,
wat in positieve zin bijdraagt aan het leervermogen. Er is bovendien geen instructie van een ouder nodig. De kinderen kunnen a lies zelf ontdekken.”

Het taalspeelhuis helpt en ondersteunt leerkrachten bij het aanleren van een nieuwe taal
(Nederlandse taal) aan kinderen. Het ontneemt daarbij de werkdruk doordat het herhalen van woorden leren in de klas, liedjes zingen en zinnen oefenen veel minder nodig zijn. Dit doen kinderen nu zelf spelenderwijs in het taalspeelhuis. In het taalspeelhuis leren kinderen weer van elkaar doordat ze elkaar moeten helpen of tegen elkaar moeten spelen.

Het voorstel is om dit taalspeelhuis te plaatsen op de kinderboerderij. Er moet dan een aanbod komen dat groepen op afspraak deze voorziening bezoeken. In het weekend kunnen kinderen uit de buurt onder begeleiding van vrijwilligers gebruik maken van deze voorziening. Als besloten wordt om dit taalspeelhuis onder te brengen op een schoolterrein dan kunnen kinderen van de buurt daar ook gebruik van maken.
De activiteiten moeten wel gevolgd kunnen warden zodat wij kunnen meten of er een ontwikkeling in stijgende lijn is bij kinderen die van deze voorziening gebruik maken.
Doelgroepen; WE doelgroepen, kinderopvangcentra, scholen, kinderclubjes in de buurt en meer. Volgsysteem van taal- en leerontwikkeling door bezoek aan taalspeelhuis.
Actieve participatie en stimulatie van buurtbewoners voor bezoek taalspeelhuis.