Activiteit: 1.1.1. Opvoedingsondersteuning in het ouderschap of Ouderschapscursussen

Opvoedingsondersteuning in het ouderschap of Ouderschapscursussen
Het organiseren van voorlichtings-/ervaringsleer groepsbijeenkomsten in het kader van bewustwording in het ouderschap voor mannen en vrouwen met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring over het ouderschap, de rol van moeder en vader. In deze bijeenkomsten worden vaardigheden aangereikt en (toekomstige) ouders verkennen het proces van verantwoord ouderschap in alle stadia van de ontwikkeling van het kind. Gebruik van wettelijke regelingen voor het kind, zorg, leren, wonen en alles wat relevant is om een kind reeds bij de geboorte een goede basis te bieden komen aan bod. De bijeenkomsten worden georganiseerd door professionele aanbieders in de zorg en begeleiding voor kinderen.

De aandacht zal ook gericht zijn op de ontwikkeling van het ongeboren kind (kind in de buik) tijdens de zwangerschap van de moeder. Het ongeboren kind leert reeds in de buik van moeder. Wat en hoe kan de moeder hierop inspelen om liefde, aandacht en tijd aan het kind in de buik te kunnen geven.

Aantal bijeenkomsten per keer. 10 bijeenkomsten van 2 uur.

Doelgroep: echtparen/koppels met een kinderwens, vaders en moeders, grootouders, verzorgers. Te bereiken aantal mensen: wij willen minimaal 50 mensen bereiken met dit aanbod.

Presentatie vorm: ervaringsleren, voorlichting, thema inbreng, deskundige inbreng vanuit verschillende invalshoeken.

Samenwerken met: gezondheidscentra, consultatiebureaus, hulpverlening, vindplaatsen van ouders en meer.